AUCTION RESULTS FROM AUCTION 346,
LOT DETAIL PAGE


<< Back to auction page

1139   COLLECTION of c. 82 proclamations a.o. official (commercial) announcements ('sententies', 'proclamaties', 'publicaties', 'waerschouwingen', 'notificaties', etc.). 1619-1884. Broadsides, different sizes. -- Added: 12 odd issues of newspapers from the same period.
estimate EUR 150  EUR 500
I.a.: CONSTITUTIE voor het Koningrijk Holland (vanwege) Louis Napoleon. Den Haag, 1806. -- PUBLICATIE Tegens het rooken van Taback in 's Heeren Bossen, en op 's Heeren Molens, inde Baronnie van Breda. 1726. -- PUBLICQUE Vrywillige Verkoopinge, v. eene extraordinaire schoone party zaay- en weylanden, gelegen in de Lande v. Putten (). 1767. -- DE ORIGINEELE, ECHTE EN WAARE LYST v.d. persoonen die in den brand; voorgevallen op 11 May 1772 in de Schouwburg tot Amsterdam zyn omgekomen. -- EEN EXTRAORDINAIR HECHT, sterk en buitengemeen wel doortimmerd DUBBELD HUIS, () staande en gelegen binnen 's Gravenhage, op het plein en hoek van de Lange Poten. (1826?). Consisting of 4 lvs. containing an ample description of this house. -- PROVISIONEELE ORDRE omtrent de draagstoelen in 's Gravenhage. 1748. -- Interesting collection.

book tags: sententies proclamaties publique

Next lot - enkhuizen