AUCTION RESULTS FROM AUCTION 346,
Netherlands - General Topography, lot numbers 195-197

Search in AUCTION 346, ,
group Netherlands - General Topography, lot numbers 195-197
Search by catchword

195
Lot details
EDUCATION -- BOLHUIS, J.H. v. Over de tegenwoordige inrigting der Latijnse school te Utrecht. 1837. Cont. charming red mor. w. gilt dec. -- J. LANKASTER. Een eenig schoolmeester onder duizend kinderen in eene school. Vert. d. J. v. Hulst. 1811. Old brds. -- HET VERBAND van opvoeding en onderwijs, een handboek voor ouders. 1833. Old wrps. -- C.F. MICHAèLIS. Pestalozzi's aanvankelijke onderwijs. Vert. d. N. Anslijn. 1810. Old brds. -- Added: COLLECTION of 44 small works on Leiden orphans. 1799-1855. In portfol. (W. stamps). -- And 1 o. (49).
estimate EUR 70
result EUR 110

196
Lot details
FACSIMILE EDITIONS -- (BOITET, R.). Beschryving der stad Delft. (Herdr. ed. 1729. 1972). 4º. Or. bind. -- F. ALLAN. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen. (Herdr. ed. 1874-88. 1973). 4 vols. Lge-8º. Ohcl. In or. slipcase. -- N. v.d. MONDE. Geschied- & oudheidkundige beschrijving v.d. pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten & pompen der stad Utrecht. (Herdr. ed. 1844-46. 1971). 3 vols. Or. binds. -- Tog. 3 in 8 vols.
estimate EUR 50
result EUR 80

197
Lot details
WATER MANAGEMENT ENGINEERING -- GERLACH, J.A. Handboek voor dijk- en polder-beheer. 1846. Cont. brds., uncut. Warranted by the author with his signature. -- A. v. BEMMELEN. Inleiding tot de waterbouwkunde, bevattende de voornaamste gronden der beweeg- waterweg en waterloopkunde. 1793. W. 4 fold-out plates at end. Cont. brds., uncut. -- J. de GELDER. Memorie () behelzende desz. consideratien over het ontwerp v.d. heer Lynden v. Hemmen, strekkende ter droogmaking v.d. Haarlemmermeer. 1821. Cont. brds., uncut. -- TWEE VERHANDELINGEN over de verbetering der ontlastinge v. Rhynlands boezem-water; en het project der doorgraavinge uit het Wyker-meer naa de Noord-zee. 1772. Cont. limp wrps. -- And 19 o. (smaller) brochures on the same subjects. (23).
estimate EUR 100
result EUR 220

Previous section:
<< Religion - Mysticism - Spiritism - Mythology
  Next section:
Netherlands - Topography of Noord-Holland >>