AUCTION RESULTS FROM AUCTION 338, 12-13 Nov. 2013
Netherlands - Topography of Utrecht, lot numbers 144-144

Search in AUCTION 338, 12-13 Nov. 2013,
group Netherlands - Topography of Utrecht, lot numbers 144-144
Search by catchword

144
Lot details
DEKKER, C. Het Kromme Rijngebied in de ME. (1983). Ocl. w. dust-j. -- M.W.J. de BRUIJN. Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geograf. studie v.d. rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de ME. 1994. Ocl. w. dust-j. -- W. v. ITERSON. De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Dl. I (=all): Inl., markeverhoudingen i.h. Overkwartier & Eemland. 1932. 2 vols. W. 6 fold. maps, plates & table. -- A.M.C. ASCH v. WIJCK. Archief voor de kerkelijke en wereldlijke geschied. van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht. Dl. 1-2. 1850-52. 2 vols. Or. limp brds. (Spines dam., sides loose/worn). -- And 11 o. (17).
estimate EUR 80
result EUR 70

Previous section:
<< Netherlands - Topography of Gelderland
  Next section:
Netherlands - Topography of Noord-Holland >>