COMING AUCTION
AUCTION 346,
Netherlands - General Topography, lot numbers 195-197

Back to order of the sale          Online bidding form
Search in AUCTION 346, ,
group Netherlands - General Topography, lot numbers 195-197
Search by catchword
Click the auction hammer icon to the left of a lot if you wish to add the lot to your bidding form.
The selected lots will be highlighted green. If you wish to view all your selected
lots, click here to go to the bidding form.195

Click here to add this lot to your bidding form.

Lot details
EDUCATION -- BOLHUIS, J.H. v. Over de tegenwoordige inrigting der Latijnse school te Utrecht. 1837. Cont. charming red mor. w. gilt dec. -- J. LANKASTER. Een eenig schoolmeester onder duizend kinderen in eene school. Vert. d. J. v. Hulst. 1811. Old brds. -- HET VERBAND van opvoeding en onderwijs, een handboek voor ouders. 1833. Old wrps. -- C.F. MICHAèLIS. Pestalozzi's aanvankelijke onderwijs. Vert. d. N. Anslijn. 1810. Old brds. -- Added: COLLECTION of 44 small works on Leiden orphans. 1799-1855. In portfol. (W. stamps). -- And 1 o. (49).
estimate EUR 70
result EUR 110


196

Click here to add this lot to your bidding form.

Lot details
FACSIMILE EDITIONS -- (BOITET, R.). Beschryving der stad Delft. (Herdr. ed. 1729. 1972). 4º. Or. bind. -- F. ALLAN. Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen. (Herdr. ed. 1874-88. 1973). 4 vols. Lge-8º. Ohcl. In or. slipcase. -- N. v.d. MONDE. Geschied- & oudheidkundige beschrijving v.d. pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten & pompen der stad Utrecht. (Herdr. ed. 1844-46. 1971). 3 vols. Or. binds. -- Tog. 3 in 8 vols.
estimate EUR 50
result EUR 80


197

Click here to add this lot to your bidding form.

Lot details
WATER MANAGEMENT ENGINEERING -- GERLACH, J.A. Handboek voor dijk- en polder-beheer. 1846. Cont. brds., uncut. Warranted by the author with his signature. -- A. v. BEMMELEN. Inleiding tot de waterbouwkunde, bevattende de voornaamste gronden der beweeg- waterweg en waterloopkunde. 1793. W. 4 fold-out plates at end. Cont. brds., uncut. -- J. de GELDER. Memorie () behelzende desz. consideratien over het ontwerp v.d. heer Lynden v. Hemmen, strekkende ter droogmaking v.d. Haarlemmermeer. 1821. Cont. brds., uncut. -- TWEE VERHANDELINGEN over de verbetering der ontlastinge v. Rhynlands boezem-water; en het project der doorgraavinge uit het Wyker-meer naa de Noord-zee. 1772. Cont. limp wrps. -- And 19 o. (smaller) brochures on the same subjects. (23).
estimate EUR 100
result EUR 220

Previous section:
<< Religion - Mysticism - Spiritism - Mythology
  Next section:
Netherlands - Topography of Noord-Holland >>

Back to order of the sale     Online bidding form        
Webdevelopment Inforvision